Stichting Welzijn stevent af op tekort

Stichting Welzijn stevent af op tekort
buurthuis De Spil

Stichting Welzijn Velsen is nog lang niet uit de financiële problemen. Dat blijkt uit een collegebericht van de gemeente Velsen. De brede welzijnsorganisatie koerst dit jaar af op een tekort van 97.000 euro.

In 2016 kwam Stichting Welzijn Velsen (SWV) in financiële problemen. Daarop besloot de raad de stichting met een aanvullende eenmalige subsidie de stichting te redden. Daarnaast zijn de problemen onderzocht en aanbevelingen gedaan voor bedrijfsmatige verbeteringen die voor een solide toekomst voor de buurthuizen, de welzijnsactiviteiten en het jongerenwerk moeten zorgen.

Begin dit jaar heeft de gemeente een toezichthouder aangewezen die de financiële situatie en de voorgenomen verbeteringen bij SWV nauwlettend in de gaten houdt. Hoewel er vorderingen zijn gemaakt, wordt er dus voor 2019 toch nog een tekort verwacht. De oorzaken liggen in noodzakelijke investeringen in ICT, advieswerk, het afstoten van de peuterspeelzalen en de inzet van een interim-controller.

SWV brengt het tekort ten laste van haar algemene reserve en komt met een plan om deze reserve, die daarmee afneemt tot 261.000 euro, de komende jaren weer op te bouwen. De stichting heeft een Transformatieplan opgesteld om de organisatie en de financiën weer in het gareel te krijgen.