Woensdag twee sessies, donderdag begroting

Woensdag twee sessies, donderdag begroting
Foto: RTV Seaport

Het is een druk weekje voor politiek Velsen met sessies op woensdag én donderdag. Raadsplein TV is er beide avonden live bij, de uitzendingen beginnen om 19:20 uur en zijn te zien via ons tv-kanaal en onze website.

Woensdag gaat het in de Raadzaal over het reglement van orde voor de vergaderingen, dat aan actualisatie toe is, en de strategische positie van Velsen in de Metropoolregio Amsterdam. Tegelijkertijd is er in de Schoonenbergzaal een informatieve sessie over de stappen die moeten worden gezet om te komen tot een Integraal Onderwijs Huisvestingsplan.

Donderdagavond kunnen de fracties in een raadsbrede en avondvullende sessie hun oordeel vormen over de conceptbegroting 2020: heeft het college de Perspectiefnota adequaat uitgewerkt in prestaties en daaraan gekoppeld budget? En welke verschilpunten zijn er tussen de partijen gelet op de behandeling van de begroting in de raad van 7 november?

Alle informatie over de sessies zijn te vinden op de website Velsen.nl door te klikken op Bestuur en Organisatie en vervolgens op Gemeenteraad. Daar zijn bij de Vergaderkalender alle documenten te vinden, waaronder bijvoorbeeld de begroting 2020 in één oogopslag.