Boerenprotest via Velsen naar Haarlem

Boze boeren zijn vanochtend opnieuw met hun tractors de weg opgegaan gegaan om te protesteren tegen de maatregelen om de stiktofproblematiek aan te kunnen pakken. Afkomstig uit heel Noord-Holland reden ze in colonne ia de A208 en de N208 door de Velsertunnel en onze gemeente op weg naar het provinciehuis in Haarlem.

Twee weken na het grote landelijke protest, dat ook in onze regio tot veel verkeershinder leidde, had landbouworganisatie LTO Noord haar leden opgeroepen om opnieuw in actie te komen. Dit keer richtte hun boosheid zich op het provinciebestuur, dat voornemens is om stikstof- en foosfaatrechten bij de boeren af te nemen. De boeren betitelen dit als ‘diefstal’, terwijl andere sectoren als infrastructuur, industrie, luchtvaart en woningbouw worden ontzien.

Rond het middaguur namen de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en twee gedeputeerden bij het provinciehuis een petitie in ontvangst. Daarin vraagt de LTO om de boeren juist ‘onderdeel te laten zijn voor de oplossing van de stikstofproblematiek’ aldus het verslag op de website van de IJmuider Courant.

Onze cameraman Jan Goemaat filmde de door de politie begeleide colonne tractoren op de randweg N208 ter hoogte van Santpoort. Zie zijn reportage op onze website www.rtvseaport.nl en zie ook twee filmpjes op de Facebookpagina van onze medewerker Ton van Steijn.