Dialoog laaggeletterdheid op werkvloer

Dialoog laaggeletterdheid op werkvloer

Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Daarom organiseren de IJmondgemeentes en het Taalhuis van bibliotheek Velsen aanstaande woensdag 11 september tijdens de Week van de Alfabetisering een dialoog voor werkgevers over laaggeletterdheid op de werkvloer.

Veel van de laaggeletterden werken volgens de organisatoren in sectoren die ruim vertegenwoordigd zijn in de IJmond: industrie en energie, bouw, zorg en welzijn, transport, handel, horeca en facilitaire dienstverlening. Toch dienen zij als iedere werknemer over voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden te beschikken. Bijvoorbeeld voor het beantwoorden van een e-mail of het lezen van een werkinstructie of veiligheidsvoorschrift. Mensen,die hier moeite hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. Vaak schamen ze zich. ‘Ik ben mijn bril vergeten’ en ‘ik vul dat formulier thuis wel in’, zijn veel gebruikte uitvluchten.

Uit onderzoek komt naar voren dat laaggeletterde werknemers minder productief zijn, langzamer werken en meer fouten maken doordat ze informatie minder goed begrijpen. Daarnaast is er een groter risico op bedrijfsongevallen en een hoger ziekteverzuim. De wethouders van de drie IJmondgemeenten vinden het belangrijk dat iedereen zo goed mee kan doen in de samenleving. Daarom nodigen zij de werkgevers uit om woensdagmiddag vanaf 14:30 uur in het stadhuis van Velsen over laaggeletterdheid in gesprek te gaan.  Aanmelden kan via taalhuis@bibliotheekvelsen.nl