Jeugdzorg Lijn5 in financiële problemen

Jeugdzorg Lijn5 in financiële problemen

Jeugdhulporganisatie Lijn5 zit in de financiële problemen en zoekt daarom naar een organisatie die haar kan overnemen. Ongeveer negentig gezinnen vanuit IJmond en Zuid-Kennemerland krijgen ondersteuning van Lijn5. In Velsen gaat het om 41 jeugdigen.

Lijn5 biedt hulp aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving. De specialisatie is de
behandeling van jongeren met ernstige gedragsproblemen. Die behandeling wordt zo mogelijk thuis (ambulant) geboden. Indien nodig kunnen jeugdigen tijdelijk uit huis worden geplaatst.

De gemeente Velsen zet zich in de eerste plaats in voor de continuïteit van de hulp, melden B&W in een collegebericht. De instelling heeft aangegeven dat die op korte termijn geen gevaar loopt. Daarnaast willen B&W meer inzicht in de oorzaken van de problemen. Lijn5 geeft aan dat de vergoedingen die gemeenten in sommige regio’s betalen een belangrijke oorzaak zijn. Volgens het college betalen Velsen en onze regio reële tarieven. Lijn5 heeft dit bevestigd. De instelling is in gesprek met verschillende partijen over een mogelijke overname.