Digitale hulpwijzer IJmond is vernieuwd

Digitale hulpwijzer IJmond is vernieuwd
© RTV Seaport / PR

Om inwoners en zorgprofessionals in de IJmond beter te ondersteunen hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de digitale hulpwijzer vernieuwd. De drie IJmondgemeentes hebben ieder een eigen website: www.beverwijkwijzer.nl, www.heemskerkwijzer.nl en www.velsenwijzer.nl.

Deze websites geven informatie over organisaties die binnen de gemeente werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen. Het zoeken op de vernieuwde sites is makkelijker geworden én de informatie wordt op wijkniveau gepresenteerd.

De website is een samenwerking tussen professionals, medewerkers vanuit de wijkteams en de IJmondgemeentes. Het platform moet inwoners en professionals zo goed mogelijk ondersteunen in hun vragen rond zorg en participatie. Neem vooral eens een kijkje in wat de hulpwijzer voor u kan betekenen.