Dorpsfeest-tips en -weetjes

Dorpsfeest-tips en -weetjes

De Harddraverij Vereniging is er trots op dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn. Dit komt, naast de sponsorgelden, grotendeels door de pacht van onze kermisexploitanten. Het vergrote kermisterrein biedt meer ruimte in het winkelgedeelte, waardoor de doorstroom naar de kermis beter is geworden. Bovendien heeft de kermis er een brede hoofdingang bij, naast Tankstation Trovato. Ook gezien de sfeer betitelen onze exploitanten Santpoort als één van de gezelligste familie-kermissen van de randstad.

Naast de bekende kramen van Poffertjes, Nougat, Churros, Snacks, Oliebollen, Kamelenrace, Eendjesspel, Suikerspin, Bussensport, Touwtje Trek, Schietsalon, American Skeeball, Autoscooter, Beach-Jumper, Apollo Jackpot, Lucky Crane, Las Vegas, Draaimolen en Mini Cars zijn er dit jaar ook nog eens de Jumbo, Walking Street, Hang Over, Speed Booster, Mega Polyp, Break Dance, Pusher en Aqua Blaster.

De kermis is open van zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3 augustus, van 14.00-01.00 uur. Tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds om 10.00 uur open en op de laatste zaterdag sluit de kermis om 24.00 uur.

Het bestuur van de Harddraverij Vereniging beveelt een bezoek aan de kermis van harte aan. Want als de exploitanten een goed jaar hebben, willen zij graag terugkomen en kan de Harddraverij Vereniging tot in lengte van jaren uitkijken naar mooie pachtinkomsten.

Ledenwerven met Landgoed Duin en Kruidberg

Geniet u ook zo van de gratis toegankelijke evenementen die elk jaar door de Harddraverij Vereniging worden georganiseerd? Voor 17,50 euro per jaar wordt u lid en steunt u niet alleen de organisatie, maar kunt u via de gezellige ledenvergadering tevens meepraten over de koers van de vereniging. Lid worden kan via ww.dorpsfeest-santpoort.nl of door tijdens de feestweek één van de bestuursleden aan te spreken.

Voor iedereen die op 2 augustus 2019 lid is (dus voor bestaande en nieuwe leden) hebben we een unieke deal kunnen sluiten met Landgoed Duin en Kruidberg. Zij stellen mooie arrangementen beschikbaar die we tijdens de laatste zaterdag bij de finale van het Buikschuiven gaan verloten. Hoofdprijs is: Verwenarrangement “Vrienden van Jacob” voor twee personen op het Landgoed Duin- en Kruidberg bestaande uit: ontvangst met prosecco, 4 gangen diner met bijpassend wijnarrangement in sterrenrestaurant, overnachting in superieure landhuiskamer met verrassing op hotelkamer én een uitgebreid ontbijtbuffet! Daarnaast zijn er nog meer prijzen die bestaan uit een high tea op Landgoed Duin en Kruidberg.

www.dorpsfeest-santpoort.nl

Voor actuele informatie over het Dorpsfeest en uitslagen kunt u terecht op website www.dorpsfeest-santpoort.nl of download de speciale Dorpsfeest Santpoort App met het complete programma, laatste nieuws en updates. Omdat Joost Wouters en Aad de Gier zich als “huisfotograaf” hebben gemeld, mag u van veel evenement beelden verwachten. Kunt u er zelf om wat voor reden dan ook, niet bij zijn, dan kunt u de activiteiten via de website blijven volgen.

Download de App

Ook voor deze editie van het Dorpsfeest is een app voor de mobiele telefoon ontwikkeld. De app ’Dorpsfeest Santpoort’ is gratis te downloaden vanuit de App Store, Google Play Store of Windows Store. Daarmee zijn onder meer het programma, nieuwsberichten en locatie-info te vinden. Let op, mocht u de app van vorig jaar nog op uw telefoon hebben, is het aan te raden deze eerst even te verwijderen. De nieuwe app zal non-stop in de lucht blijven. Heeft u de app geïnstalleerd, dan ontvangt u ook actuele pushberichten over mogelijke wijzigingen in het programma of andere nuttige en noodzakelijke informatie.

Belangrijk: Veiligheid!

In verband met de veiligheid doet het bestuur van de Harddraverij Vereniging een beroep op de deelnemers en bezoekers van evenementen: Houd altijd de veiligheid in de gaten en volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars soepel op.

Belangrijk: Verkeersregelaars

Gedurende het gehele Dorpsfeest kunt u geconfronteerd worden met verkeersregelaars. Wij zijn extra zuinig op deze vrijwilligers! Heb begrip voor eventuele vertragingen en/of omrijden. Volg hun aanwijzingen soepel op, zodat het voor iedereen veilig en vlot verloopt.

Auto’s te gast in Hoofdstraat

Op de momenten dat er geen evenementen in het winkelgedeelte van de Hoofdstraat zijn, is de straat gewoon toegankelijk voor auto’s. Maar bestuurders let op! Het komt regelmatig voor dat bezoekers richting de Kermis het gevoel hebben dat zij ook op straat kunnen lopen. Vandaar de oproep om extra voorzichtigheid in acht te nemen als u tijdens het Dorpsfeest door de Hoofdstraat rijdt. Beschouw het dat u met de auto te gast bent in de winkelstraat.

Winkels bereikbaar

Tijdens het Dorpsfeest Santpoort zal de Hoofdstraat op dagen dat er geen evenementen zijn, gewoon open zijn én de winkels goed bereikbaar. Tijdens de Steppenrace (maandag vanaf 14.00 uur), ringsteken (dinsdag) is het deel Hoofdstraat vanaf de Huis Ten Biltstraat tot aan de rotonde normaal bereikbaar. Tijdens de Jaarmarkt (vrijdag) zal de gehele Hoofdstraat en de Terrasweg tot de Vijfsprong afgesloten zijn.

Op de dagen dat de Hoofdstraat bereikbaar is kan er geparkeerd worden in de bestemde parkeervakken tot 18.00 uur. Na 18.00 uur is de gehele Hoofdstraat vanaf Broekbergenplein tot aan de rotonde Wüstelaan evenemententerrein en kan er niet worden geparkeerd.

Huis ten Biltstraat ‘s avonds dicht

De Huis ten Biltstraat wordt in de avonden vanaf 18.00 uur geheel afgesloten voor zowel verkeer als voetgangers. Doel is in de avonden zoveel mogelijk overlast in deze straat te voorkomen en er ook voor de bewoners een leuk en sfeervol Dorpsfeest van te maken en de woonomgeving veilig te houden.

LET OP! Wel (gratis) parkeren

• Gedurende het hele Dorpsfeest is er extra parkeergelegenheid aan de zuidkant van de Weyman Weide (richting het viaduct naar Haarlem). Behalve op de eerste zaterdag en vrijdag in verband met evenementen.

LET OP! Niet Parkeren

Dankzij de fantastische medewerking van de dorpsbewoners aan de verschillende parcoursen vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ nauwelijks een probleem. Toch vragen we speciale aandacht voor de volgende evenementen:

• maandag 29 juli, Straatvoetbal

Parkeervakken bij de flat en parkeerplaats Burg. Weertsplantsoen autovrij houden vanaf ’s ochtends 06.00 uur.

• dinsdag 30 juli, Ringsteken

Het parcours Hoofdstraat, Anemonenstraat, Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden. Ook niet parkeren in de Gladiolenstraat, dit in verband met aan- en afvoer en “parkeren” van paarden.

• woensdag 31 juli, 7 van Santpoort en Wielerronde.

Let op! Parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Burg. Enschedélaan en Schipbroekenweg vanaf 14.00 uur vrijhouden in verband met het plaatsen van dranghekken. Het programma op het wielerparcous start al om 17.30 uur!

• donderdag 1 augustus, Kortebaandraverij

Hoofdstraat, het plantsoen bij de Overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwartier bij de Paramaribostraat tijdig vrijhouden.

• vrijdag 2 augustus, Jaarmarkt

In de Hoofdstraat, Terrasweg (tot aan Vijfsprong) en Burg. Weertsplantsoen worden vanaf 04.00 uur in de ochtend kramen geplaatst. Let op!

In verband met Kindermarkt moet de Vlughthovenstraat geheel autovrij zijn.

• vrijdag 2 augustus, Kinderjaarmarkt

Graag de straten waar de Kinder-vrijmarkt wordt gehouden autovrij maken:

– Vijfsprong, stukje Burg. Enschedélaan, Frans Netscherlaan tot Wulverderlaan, Terrasweg tussen vijfsprong en Berglaan, Schipbroekenweg en op het Burg. Weertsplantsoen (kinder-vrijmarkt alleen op de stoep aan de kant van de even flatnummers) tot aansluiting Weekmarkt.

Let op! Aan de graskant van het Burg. Weertsplantsoen, tussen Schipbroekenweg en Hagelingerweg, zal deze dag een parkeerverbod gelden ivm doorstroming op de rijbaan.

Moet u die vrijdag nog met de auto weg, dan is het verstandig om hem van te voren van de vrijmarkt weg te halen. Anders komt u er later – vanwege de drukte – wellicht niet meer uit.

Tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt mag u de auto parkeren op de groenstrook aan de Wulverderlaan, tussen Velserhooft en de Bickerlaan.

Bewaakte fietsenstalling; geen fietsen in Hoofdstraat

De bewaakte fietsenstalling is dit jaar wederom op de groenstrook langs het fietspad naar het tunneltje op de Slaperdijk. Hier kunt u tegen een geringe vergoeding uw fiets in veilige handen achterlaten. Belangrijk! Het is verboden om fietsen te plaatsen in de Hoofdstraat langs het kermisterrein. Deze zullen onherroepelijk worden verwijderd.

Ruiters opgelet!

Het paard staat nog steeds centraal bij veel evenementen in het Dorpsfeest Santpoort. Dat betekent dat er tijdens het Dorpsfeest extra veel viervoeters onze gast zijn. Ondanks dat het om edeldieren gaat, zijn er wel speciale regels waar de ruiters zich aan moeten houden.

Paard door tunneltje Slaperdijk

Volgens de wetgeving mogen paarden niet op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken komen, ook niet als je naast je paard loopt! Ruiters met paard mogen daardoor niet door het tunneltje bij de Slaperdijk.

Om op piekmomenten vanuit de Velserbroek toch veilig naar het Dorp in Santpoort te kunnen komen, regelt de Harddraverij op de dinsdagmiddag en vrijdag een verkeersregelaar bij het tunneltje. Dat is voor het ringsteken op de dinsdag vanaf 12.30 uur tot 17.30 uur. En vrijdag vanaf 08.00 tot 14.00 uur in verband met de paardenkeuring. Volg op die momenten soepel de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Op de overige momenten, als er geen verkeersregelaars staan, blijft het dus verboden om het tunneltje door gaan. En let op, er wordt streng gehandhaafd. Hou je dus aan de wettelijke verkeersregels.

Bij twijfel niet deelnemen

Wie mee wil doen aan een paardenevenement moet zich van tevoren inschrijven. Van alle eigenaars/berijders wordt verwacht dat zij een weloverwogen inschatting maken of hun paard(en) geschikt is om mee te doen aan een evenement met publiek. Is het paard onervaren, schrijf je dan niet in. Ook niet bij twijfel. Wanneer tijdens een evenement een deelnemer zijn paard niet onder controle heeft of krijgt, waardoor de deelnemer, diens paard of mededeelnemers, dan wel omstanders in gevaar worden gebracht, volgt uitsluiting.

Gedragsregels voor ruiters

Ga niet met het paard door het publiek; houd het terras voor de feesttenten op het evenemententerrein in ieder geval vrij van paarden. Voor de menners van aanspanningen geldt – net als alle andere bestuurders van voertuigen – dat voorzichtigheid met alcohol geboden is.

Kledingregels voor ruiters

Bij alle paardenevenementen geldt dat het dragen van een goedgekeurde, goed passende veiligheidshelm verplicht is. De cap moet voldoen aan de norm EN1384 (staat vermeld aan de binnenzijde van de cap). Het dragen van sportschoenen te paard is niet toegestaan. Schoeisel dient een hak van ten minste ½ cm te hebben. Bij alle evenementen zijn hengsten uitgesloten van deelname.

Gedragsregels voor publiek

Van het publiek wordt verwacht dat het zich correct gedraagt langs de kant. Een paard is een vluchtdier, bij een gevoel van angst of bedreiging zet het dier het dus op een lopen zetten. Het publiek moet geen dingen langs de kant doen waar een paard van kan schrikken.

Gedragsregels voor alle weggebruikers

Het paard staat nog steeds centraal bij veel evenementen in het Dorpsfeest Santpoort. Dat betekent dat er tijdens het Dorpsfeest extra veel viervoeters onze gast zijn. Volgens de wetgeving mogen paarden niet op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken komen. Het overige verkeer zal daardoor geconfronteerd kunnen worden met ruiters en paarden op de openbare weg.

Omdat een paard een vluchtdier is, kunnen zich onverwachte situaties voordoen. Overige weggebruikers moeten daar rekening mee houden. Pas de snelheid aan en veroorzaak geen onnodige geluidsoverlast (claxon) die een schrikeffect kunnen veroorzaken.

Deelnemen op eigen risico!

Natuurlijk doet de organisatie er alles aan om de veiligheid zo maximaal mogelijk na te streven en zet het extra mensen in om toezicht te houden. De organisatie benadrukt dat in alle gevallen de deelnemers meedoen op eigen risico. De organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade aan deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen.

EHBO

In geval van ongelukjes is de EHBO-afdeling Santpoort bij de verschillende evenementen aanwezig. De Harddraverij Vereniging vindt het fantastisch, dat deze vrijwilligers elk jaar weer klaar staan om in noodgevallen kordaat op te treden. Op de website www.ehbo-santpoort.nl krijgt u een indruk van deze organisatie. Ook kunt u zich hier als vrijwilliger aanmelden of meer informatie verkrijgen omtrent het doen van cursussen.

Tot slot voor alle duidelijkheid; deelname aan de evenementen gebeurt op eigen risico.

Privacy

Op de website van www.dorpsfeest-santpoort.nl/privacy staat omschreven hoe de Harddraverij Vereniging omgaat met uw privacy. Enkele highlights daaruit: Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door deelname of bezoek aan onze evenementen geeft u onze fotografen toestemming u te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publicatie op de eigen website en facebook pagina worden gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij de foto’s op verzoek van de media aan hen doorsturen. Bovendien geeft u toestemming dat uw gegevens bij inschrijving in uitslagen voor publicatie worden gebruikt. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan graag vooraf bij de organisatie melden.

Wees zuinig op òns Dorpsfeest

De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging wensen alle Dorpsfeest-gebruikers een gezellig Dorpsfeest toe en danken bij voorbaat vooral alle vrijwilligers die zich op de één of andere manier verdienstelijk maken. Om de overlast in het dorp zo beperkt mogelijk te houden verzoeken wij eenieder dringend zich zindelijk te gedragen.

Tot slot, de organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft veel tijd, geld en moeite geïnvesteerd om de evenementen veilig én gezellig te laten verlopen. Maar de sfeer van het Dorpsfeest bepaalt u zelf. Wees zuinig op de plekken waar je spanningsloos met je (nieuwe) vrienden, buren, familie en bekenden een feestje kan vieren. We rekenen op uw medewerking en tot ziens op de evenementen of tijdens het avondprogramma!

Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman (secretaris), Dennis Wientjes (penningmeester), Ed Nieuwland, Theo Koster, Rens Hagen, Marjan Leipoldt, Frank van Neste en Jan Tromp.

Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken
Postbus 537, 2070 AM SANTPOORT

info@dorpsfeest-santpoort.nl

www.dorpsfeest-santpoort.nl

Tekst: Juuter / Hofgeest