Volle agenda raad donderdag 27 juni

Volle agenda raad donderdag 27 juni
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

De jaarstukken van een groot aantal gesubsidieerde organisaties, het bestemmingsplan Biezenweg,de plannen voor de Hofgeest, de doorfietsroute en de regenbooggemeente en nog veel meer: de gemeenteraad heeft donderdag een volle agenda. En hoewel er veel hamerstukken zijn, is er ook debat aangekondigd en is daarnaast de kans groot dat zich insprekers, vragen van raadsleden, moties of amendementen aandienen. Dus het kan donderdag wel weer een lange avond worden in de raadzaal.

Raadsplein TV doet zoals gebruikelijk rechtstreeks verslag. De uitzending begint om 19:20 uur met een voorbeschouwing en daarnaast zijn er in de pauze, bij eventuele schorsingen en na afloop interviews en commentaren. Zowel live als in herhaling te zien via Ziggo-kanaal 40 (in Velsen) en via rtvseaport.nl en raadsplein.tv (wereldwijd).

Een aantal van de onderwerpen die als hamerstuk gelden, zoals de planontwikkeling voor de Hofgeest, de mobiliteitsagenda, de doorfietsroute en een impuls voor de buitensport op sportpark Zeewijk, zijn op 12 juni al in diverse raadsessies besproken en worden nu dus als besluitrijp beschouwd.

Een week later, op donderdag 4 juli, is de behandeling van de Perspectiefnota 2020-23. Deze belangrijke raadsvergadering over de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren, waarover eerder op 13 juli een raadsbrede sessie was, begint al om 18:30 uur.