Woensdag sessies, donderdag perspectiefnota

Woensdag sessies, donderdag perspectiefnota
Foto: RTV Seaport

Twee volle vergaderavonden, deze week voor de raadsleden van Velsen. Woensdag 12 juni zijn er zes sessievergaderingen en donderdag 13 juni is er een raadsbrede sessie over de Perspectiefnota. Raadsplein TV is er beide avonden bij, de live-uitzendingen beginnen om 19:20 uur met een korte voorbeschouwing.

De sessies op woensdag gaan over de planontwikkeling voor huizenbouw in de Hofgeest in Velserbroek, een impuls voor de buitensport met een voorbereidingskrediet voor sportpark Zeewijk, de gemeentelijke jaarstukken 2018, de mobiliteitsagenda v en het tracé voor doorfietsroute IJmond, het groenstructuurplan en de evaluatie van het standplaatsenbeleid.

Donderdag buigt de raad zich over de perspectiefnota 2020 – 2023, de vertaling van het collegeprogramma en het raadsakkoord in het beleid voor de komende jaren. Daarmee dient het ook als inhoudelijke onderligger voor de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Bij de presentatie van de perspectiefnota ging wethouder Verwoort nog uit van een bezuinigingsopdracht van ruim 3 miljoen vanwege minder inkomsten van het rijk en oplopende kosten in de jeugdzorg. Inmiddels is bekend geworden dat de inkomsten iets minder tegenvallen en dat er extra middelen komen voor jeugdhulp.

Zie www.velsen.nl (bij vergaderkalender) voor de agenda en stukken van alle vergaderingen.