Tata Steel gaat uit van forse vermindering overlast

Tata Steel gaat uit van forse vermindering overlast
Foto: Tata Steel

Tata Steel neemt vanaf 2019 tot aan 2030 een pakket aan maatregelen om de overlast door stof, geluid en geur de komende jaren fors te verminderen.

Het bedrijf doet dit aan de hand van een nieuw, allesomvattend plan dat tot stand is gekomen na overleg met interne en externe stakeholders, waaronder de omwonenden.

De grootste bronnen worden als eerst aangepakt. Zo wordt dit jaar tegen de overlast van de grafieregens een nieuwe fabriekshal gebouwd voor de verwerking van slakken, dat dan niet meer in de buitenlucht hoeft plaats te vinden. Verder wordt extra afzuigcapaciteit bij de Staalfabriek aangelegd en tegen geluidsoverlast worden daar de geluiddempers vervangen. Voor het tegengaan van piekgeluiden bij schrothan¬deling wordt onderzoek gedaan en worden kunststofstootbussen op treinwagons geplaatst.

Tata Steel belooft de omwonenden en andere belanghebbenden regelmatig te informeren over de voortgang van het plan en de keuzes die het bedrijf maakt om de overlast te verminderen.
Daarnaast introduceert Tata Steel een jaarlijks voortgangsrapport waarin de realisatie van de projecten, inclusief de impact van de uitgevoerde maatregelen wordt toegelicht.