IJmond verontrust over onderzoek RIVM

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland.
Hieruit blijkt dat er voor drie stoffen, waaronder lood, aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. De andere twee stoffen zijn mangaan en vanadium. Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid.
De GGD is al begonnen met actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties. Voor gezondheidsvragen kunt u terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 (tot 17.00 uur). Voor vragen over het rapport en het rapport zelf kunt u terecht op: https://www.rivm.nl/nieuws/grafietregen-ongewenst-voor-gezondheid.