IJmond verontrust over onderzoek RIVM

IJmond verontrust over onderzoek RIVM
© RTV Seaport / Ron Pichel
De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland.
Uit het onderzoek blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens, waaronder lood, aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. De andere twee stoffen zijn mangaan en vanadium. Overal waar grafiet neerdaalt worden mensen daaraan blootgesteld. Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid.
De gemeenten vinden het onaanvaardbaar dat (jonge) inwoners aan deze regens worden blootgesteld. Om die reden eisen zij nu concrete korte-termijn maatregelen om de grafietregens te stoppen. Ze kunnen zich voorstellen dat de inwoners en vooral ouders van jonge kinderen en zwangere vrouwen vragen hebben.
De GGD is al begonnen met actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties. Voor gezondheidsvragen kunnen inwoners terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 (tot 17.00 uur). Voor vragen over het rapport en het rapport zelf kunt u terecht op: https://www.rivm.nl/nieuws/grafietregen-ongewenst-voor-gezondheid.