Perspectiefnota: jolijt-penning voor nieuw beleid

Perspectiefnota: jolijt-penning voor nieuw beleid
© RTV Seaport / Ton van Steijn

Ondanks de te verwachten financiële tegenwind, heeft het college van B&W een perspectiefnota met de nodige ambities en nieuw beleid gepresenteerd. Om dit te kunnen bekostigen, zijn met name de toeristen, de commerciële festivals, het ambtelijk apparaat en de peuterspeelzalen het kind van de rekening.

Een negatief saldo van ruim 3,3 miljoen euro in 2020. Dat is waar de gemeentelijke begroting op zou uitkomen wanneer het college niet zou ingrijpen. Volgens wethouder Jeroen Verwoort moeten daarom soms pijnlijke keuzes worden gemaakt.

Zoals het invoeren van een toeslag op festivalkaartjes (de ‘jolijt-penning’) en het verhogen van de toeristenbelasting, die overigens nog wel onder het landelijk gemiddelde blijft liggen om bijvoorbeeld de cruisevaart niet af te schrikken. Een slankere, efficiënter opererende ambtelijke organisatie en het afbouwen van de OZB-korting voor bedrijfspanden en de subsidie voor de peuterspeelzalen moeten daarnaast soelaas bieden. Tenslotte wordt er 1,4 miljoen ingeteerd op de algemene reserves om de begroting sluitend te krijgen.

Als nieuw beleid wil de gemeente vooral investeren in een schone en veilige woonomgeving, de gemeentelijke ICT, het meer wijkgericht laten werken van de buitendienst en de zogenaamde impulsprojecten. Zie www.rtvseaport.nl voor een meer uitgebreid artikel.