Kort geding verloren, dinsdag geen veerpont

Kort geding verloren, dinsdag geen veerpont
RTV Seaport / Ron Pichel

Velsen heeft het tegen de bonden aangespannen kort geding verloren. De rechter heeft de argumenten van de gemeente niet doorslaggevend gevonden en dat betekent dat de veerpont over het Noordzeekanaal niet vaart op de stakingsdag van het Openbaar Vervoer op dinsdag 28 mei.

De werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis, waardoor de sluisroute is afgesloten, waren volgens B&W extra verzwarende omstandigheden. Het komt er op neer dat dinsdag niemand zonder auto het kanaal kan oversteken. De veerpont in Velsen is essentieel voor het langzame verkeer – is daarom ook gratis – en Velsen kan in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam (waar een tunnelbuis voor langzaam verkeer wordt opengesteld) geen alternatief inzetten.

Deze argumenten werden gesteund door gemeente Beverwijk, IJmond Bereikbaar en de Fietsersbond. Wethouder Diepstraten van mobiliteit heeft tot op het laatste moment geprobeerd met de bonden in gesprek te blijven om te voorkomen dat partijen elkaar bij de rechter moesten treffen.

Het uit de vaart halen van de pont heeft grote gevolgen voor werknemers en scholieren die dagelijks het kanaal oversteken. Wethouder Diepstraten roept iedereen daarom nogmaals om zoveel mogelijk thuis te werken.