Kort geding Velsen tegen pontstaking

Kort geding Velsen tegen pontstaking
"GVB Pont 8" by Eriksw - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

De gemeente Velsen spant een kort geding aan tegen de vakbonden om te voorkomen dat het personeel van de veerponten dinsdag gaan staken. Dit heeft het college van B&W bekend gemaakt nadat de bonden vanochtend lieten weten bij hun stakingsoproep voor het openbaar vervoer voor de pontverbinding over het Noordzeekanaal geen uitzondering te willen maken. 

Het college had om de uitzonderingspositie gevraagd, omdat zij een verkeersinfarct vreest aangezien de route over de sluizen ook gestremd is. Dat betekent dat fietsers en gevaarlijk vervoer komende dinsdag 28 mei niet het kanaal kunnen oversteken. B&W hadden nog gevraagd om gedurende de staking één tunnelbuis open te stellen voor fietsverkeer, maar daar wil Rijkswaterstaat niet aan meewerken omdat dinsdag een enorme toename van het autoverkeer wordt verwacht.

De staking van het openbaar vervoer treft  ook de veerponten over het Noordzeekanaal omdat die worden geëxploiteerd door het gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) van Amsterdam. De grote hinder die de bewoners van de IJmond hiervan gaan ondervinden, was voor de bonden dus geen argument om Velsen te ontzien.

Het college van Velsen heeft begrip voor de acties en erkent het stakingrecht, maar wil toch via de rechter zien te voorkomen dat de ponten dinsdag niet varen. Daarbij krijgt het steun van de gemeente Beverwijk, IJmond Bereikbaar en de Fietsersbond. Het kort geding dient maandagochtend bij de rechtbank in Haarlem.