Nautische Sociëteit IJmond bestaat 25 jaar

Nautische Sociëteit IJmond bestaat 25 jaar
Foto: Henk Honing

Donderdagmiddag 9 mei gingen leden van de Nautische Sociëteit IJmond aan boord van het historische schip ‘de Zaandam’ van de zeekadetten. Aan boord werd tijdens een vaartocht langs de aanleg van de nieuwe zeesluis het 25-jarig bestaan van de Sociëteit gevierd. Ook dit vijfde lustrum werd vastgelegd door een groepsfoto gemaakt door fotograaf Henk Honing, die vanaf de oprichting lid is.

In mei 1994 werd op initiatief van de toenmalige teamleider Douane IJmond Wim Voermans en commandant Koninklijke Marechaussee Brigade Amsterdam-IJmuiden Nico Karels het initiatief genomen tot de oprichting van de Nautische Sociëteit IJmond.

De NSIJ heeft inmiddels een vijftal lustrumvieringen achter de rug en geniet nog steeds een groeiende belangstelling. Het ledental is behoorlijk in omvang toegenomen en is uitgegroeid tot 90 leden werkzaam bij een veertigtal bedrijven en instellingen. De leden komen elke zes weken bij elkaar bij één van de aangesloten bedrijven en instanties.