Felle raad over wel of geen IJmondfusie

Felle raad over wel of geen IJmondfusie
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Veel emotie, verwarring, irritatie en debat, donderdagavond 25 april in de gemeenteraad. Oorzaak was de samenwerking in de IJmond; mogen we het nu wel of niet hebben over een fusie?

Terwijl er in Velsen nog werd gediscussieerd over het wel of niet behandelen van het agendapunt, werd er tegelijkertijd in Beverwijk al een besluit genomen. Daar stelde de raad dat er niet meer over een fusie, maar alleen over samenwerking mocht worden gesproken. Dit vooral om Heemskerk, verklaard tegenstander van fusie, niet te schofferen en binnen de IJmond te houden.

Wat volgde in Velsen was een hectische avond met lange schorsingen en fel debat, waarna men elkaar na de vierde schorsing plotseling weer vond en alle kou uit de lucht werd gehaald met een geamendeerd amandement. Sleutelwoorden daarin zijn ‘samenwerking’, ‘gezamenlijk’ en ‘samen doelen stellen’. Velsen houdt de mogelijkheid van een fusie echter open.

Zie hieronder de integrale herhaling van een tumulteuze raadsvergadering, inclusief interviews en beschouwingen vooraf, tijdens de schorsingen en achteraf: