Interviews zes raadsessies 11 april

Interviews zes raadsessies 11 april
Peter Stam (midden) voor camera Raadsplein TV

Van de plannen voor zes Skaeve Huse in Velserbroek en drie villa’s bij de ruïne van Brederode tot het LHBTI-beleid en de ideale buitendienst. Donderdag 11 april was een volle avond voor de gemeenteraad met zes sessies. Raadsplein TV was erbij en nam tijdens de live-uitzending niet minder dan negen interviews af. Hieronder zijn ze terug te zien.

Twee van de maar liefst tien insprekers bij de sessies plannen voor drie luxe villa’s in het schootsveld van de ruïne van Brederode geven vooraf hun commentaar.  Joop Huijbens maakt als buurman en eigenaar van de tennisbanen bezwaar. De heer Ernest van der Meijde, initiatiefnemer, licht toe hoe zijn plan stap voor stap is ontwikkeld en hoopt op een helder besluit:

De heer Scholts (Forza) vroeg om een korte schorsing en kwam met het voorstel om de behandeling van het plan voor de Brederoodseweg 41 langdurig te schorsen. De heer Stam (Velsen Lokaal) steunt zijn voorstel en legt uit waarom:

Dimitri Arpad is voorzitter van de Stichting Heerlijkheid Brederode en inspreker bij het plan voor de villa’s bij Brederode. Hij ziet mogelijkheden om de gronden met hulp van vele partijen en betrokken bewoners aan te kopen en toe te voegen aan het terrein van de ruïne:

Mireille Koedijker (SP) en Annekee Eggermont (CDA) blikken terug op de sessie over Veilig Thuis en geven de noodzaak aan van het beschikbaar stellen van extra budget voor deze instelling, die een spilfunctie heeft bij het oplossen en doorbreken van (acuut) huiselijk geweld:

Robert te Beest (CDA) en Cas Schollink (VVD) vertellen meer over het scenario om te komen tot een ideale buitendienst in Velsen:

Leo Kwant (LGV) en Cees Sintenie (CDA) begrijpen de verontruste insprekers uit Velserbroek, die bezwaar maken tegen de komst van de woonvoorziening ‘Skaeve Huse’ voor overlast gevende Velsenaren. Maar de raadsleden willen toch hun medewerking verlenen aan dit bijzondere project en roept het college op de samenwerking met de buurt te optimaliseren:

Annette Baerveldt (D66) nam het initiatief om een jaar na het vaststellen van het LHBTI-beleid in een raadsessie de stand van zaken op te maken van Velsen als Regenbooggemeente:

In de sessie over het LHBT-beleid spraken diverse betrokken burgers en instanties met de raadsleden over hun belevingen en ervaringen. Na afloop gaven  Zoey Gerritse, raadslid Kitty Wolfs (Velsen Lokaal) en oud-raadslid Marc Hillebrink hun commentaar voor onze camera:

Nathanael Korf (Velsen Lokaal) en Leen de Winter (ChristenUnie) kunnen zich goed vinden in het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro voor de impulsprojecten Citymarketing & de Rauwe Loper, IJmuiden aan Zee en BRAK, Offshore Wind en het Havenkwartier: