Palmpasen stokken maken

Palmpasen stokken maken
© RTV Seaport / PR

Zaterdag 13 april om 15:00 uur zijn alle kinderen van harte welkom om Palmpasen stokken te komen maken in verenigingsgebouw De Bolder, Bloemstraat 124 in IJmuiden. 

Een palmpasen stok is een houten kruis dat met gekleurd crêpepapier en snoepjes versierd wordt. Bovenop het kruis wordt een haantje van papier geprikt. Tijdens de viering van Palmzondag wordt het kruis meegedragen in een feestelijke processie door de kerk en wordt er een palmtak aan bevestigd. Op Palmzondag gedenken christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem en begint de Goede week die eindigt met Pasen waarin de verrijzenis van Jezus uit de dood wordt gevierd.

Opgave munchharald@gmail.com of bertennanda@ziggo.nl. De dienst van Palmzondag begint op zondag 10.00 uur in de oudkatholieke kerk aan de Koningin Wilhelminakade 119. Ook wie geen stok heeft gemaakt is van harte welkom in deze viering.