Sluizenroute nog twee jaar dicht

Sluizenroute nog twee jaar dicht
Foto: Johan Zwakman

De route over het sluizencomplex gaat uiterlijk eind maart 2021 open en blijft tot die tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Door de vele bouwactiviteiten kan Rijkswaterstaat de veiligheid onvoldoende waarborgen. Woensdagmiddag werd dit medegedeeld door Nanou Beekman van
Rijkswaterstaat aan de Velsense wethouders Jeroen Verwoort en Bram Diepstraten.

Op verzoek van de gemeente Velsen financiert Rijkswaterstaat de uitbereiding van de spitspont met ingang van 6 mei met drie uur per dag om de overlast voor inwoners en bedrijven in de IJmond zoveel mogelijk te beperke. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Velsen of de calamiteitenbogen bij de Velsertunnel sneller en vaker open kunnen als daar reden toe is.

Aanvankelijk zou de route tot medio april 2019 gesloten zijn. Door aanvullende werkzaamheden gaat dat niet lukken. De bestaande omleidingsroutes blijven van kracht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de (spits)pont.