Nieuwe straatnamen in Driehuis

Nieuwe straatnamen in Driehuis
Foto RTV Seaport/Ton van Steijn

De namen van de straten van het nieuwbouwproject Nieuw Velserduin in Driehuis zijn bekend.

Burgemeester en wethouders hebben op 2 april 2019 besloten om de namen Adriaan Morriënpad, Herman Gorterpad, Henriette Roland Holstpad, Anna Blamanpad, Jan Jacob Slauerhoffpad, Brevierlaan en Lindelaan vast te stellen voor de openbare ruimten in het plan.

De verklaring voor deze namen:
Adriaan Morriën, geboren in Velsen, was een Nederlands dichter, essayist, vertaler en criticus.
Herman Gorter was een Nederlandse dichter. Hij is vooral bekend geworden door zijn gedicht Mei dat 4.381 versregels telt.
Henriette Goverdine Anna Roland Holst-van der Schalk was een Nederlandse dichteres en socialiste. Haar roepnaam was Jet, en bij velen stond ze bekend als ‘tante Jet’.
Anna Blaman was een Nederlandse schrijfster van romans, verhalen en gedichten. Ook schreef ze teksten voor het cabaret van Wim Sonneveld.
Jan Jacob Slauerhoff was een dichter, prozaïst, vertaler, toneelschrijver en scheepsarts.

De namen houden verband met de omliggende straatnamen. De namen Brevierlaan en Lindelaan zijn niet afgeleid van Nederlandse schrijvers maar worden reeds lang in de volksmond gebruikt. Het gebied was toen nog onderdeel van het terrein van het Missiehuis.