Raad donderdag weer live op tv

Raad donderdag weer live op tv

Donderdag 28 maart komt de gemeenteraad weer bijeen om een aantal besluiten te nemen, zoals over IJmond Werkt! en het leerlingenvervoer. Andere onderwerpen zijn Veilig in Velsen en het nieuwbouwproject Velserbroekse Dreef. Raadsplein TV brengt de raadsvergadering live in beeld en met interviews wordt dieper op onderwerpen ingegaan. De uitzending op RTV Seaport begint om 19.20 uur.

Wijzigingen Gemeenschappelijke Regelingen
Doordat Haarlemmerliede tegenwoordig onder de gemeente Haarlemmermeer valt zijn er wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen. De raad buigt zich over kleine aanpassingen in de gemeenschappelijke regelingen voor Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), IJmond Werkt! en het Recreatieschap Spaarnwoude.

Aanpassingen Verordeningen
In de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied komt een aanvulling waardoor het bunkeren van vloeibaar LNG gas in de havens op termijn mogelijk wordt. In de verordening Leerlingenvervoer komt onder meer een aanpassing in de regels voor de vergoeding van kosten van openbaar vervoer voor leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Veilig in Velsen
Behandeld wordt de kadernota Veilig in Velsen. Met dit kader kan het college, samen met de burgemeester, uitvoering geven aan het bevorderen van de aanpak van veiligheid in Velsen. In de raadssessie was veel aandacht voor het uitbreiden van veilige zones in kinderrijke buurten. Wordt hier door het college voldoende gehoor aan gegeven?

Woningbouw Velserbroekse Dreef
De reacties van belanghebbenden op het plan voor de bouw van woonruimte voor jongeren en starters en voor doorstroming van senioren aan de Velserbroekse Dreef, naast Motorhuis, zijn bijna uitsluitend positief. Aan de raad wordt gevraagd het participatiedocument en het startdocument voor dit project vast te stellen, waarna het college kan beginnen met het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. In de raadsessie vroegen enkele partijen zich wel af of de appartementen daadwerkelijk betaalbaar zijn voor starters. Komen deze partijen daarop in de raad terug of sluiten ze zich aan bij alle positieve geluiden over de initiatief?