Raad donderdag live op RTV Seaport

Raad donderdag live op RTV Seaport
© RTV Seaport / Peter Denkema

Donderdag 28 maart komt de gemeenteraad weer bijeen om een aantal besluiten te nemen, zoals over IJmond Werkt! en het leerlingenvervoer. Andere onderwerpen zijn Veilig in Velsen en het nieuwbouwproject Velserbroekse Dreef. Raadsplein TV brengt de raadsvergadering live in beeld en met interviews wordt dieper op onderwerpen ingegaan. De uitzending begint om 19.20 uur.

In de verordening Leerlingenvervoer komt onder meer een aanpassing in de regels voor de vergoeding van kosten van openbaar vervoer voor leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

De reacties van belanghebbenden op het plan voor de bouw van woonruimte voor jongeren en starters en voor doorstroming van senioren aan de Velserbroekse Dreef, naast Motorhuis, zijn bijna uitsluitend positief. In de raadsessie vroegen enkele partijen zich wel af of de appartementen daadwerkelijk betaalbaar zijn voor starters. Komen deze partijen daarop in de raad terug of sluiten ze zich aan bij alle positieve geluiden over de initiatief?