Donderdag vijf raadsessies, ook op tv

Donderdag vijf raadsessies, ook op tv

Donderdag zijn er maar liefst vijf raadsessies in het gemeentehuis. Raadsplein TV zendt de twee sessies vanuit de raadzaal live uit en vat de andere drie bijeenkomsten samen met interviews. De uitzending begint om 19:20 uur.

In 2016 is de gemeente gestart met het handhavingsproject “De Biezen” in Santpoort. Toen is besloten om een uitgebreide analyse te maken waarbij ook de volkstuinen zijn meegenomen. De analyse wordt donderdag voorgelegd.

Er is een initiatief ingediend om op het braakliggende terrein naast het Motorhuis in Velserbroek een appartementencomplex te bouwen voor jongeren en ouderen. De gemeente staat hier welwillend tegenover en wil een startdocument opstellen.

In januari was een bijeenkomst waarin inwoners, raadsleden en ambtenaren opties bespraken hoe de buitendienst van de gemeente het beste zou kunnen werken, daar wordt nu verslag van gedaan.

De kadernota Veiligheid kent de thema’s zorg, veiligheid, ondermijning, leefbaarheid en veiligheid. De raad wordt nu gevraagd of ze zich kan vinden in deze nota.

Voor de komende jaren is een mobiliteitsagenda gemaakt met een aantal pijlers, zoals veiligheid, ruim baan voor fietser en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer, kwaliteit van het wegennet en parkeren. De agenda wordt tijdens deze sessie aan de raadsleden gepresenteerd.