Wanneer gaat uw woning van het aardgas af?

Wanneer gaat uw woning van het aardgas af?
FOTO Energiek Velsen

Dat is een vraag die nu nog niet te beantwoorden is, maar over 2 jaar wel. In 2021 moet het plan klaar zijn waarin staat hoe en wanneer 31.000 woningen in Velsen van het aardgas af gaan. En welke wijken daarvoor het eerst in aanmerking komen. Deze keuze wordt zorgvuldig voorbereid door te praten met verschillende partijen zoals Alliander, Omgevingsdienst IJmond, woningcorporaties in Velsen, HVC, Energiek Velsen en natuurlijk ook met inwoners uit Velsen.

Onlangs was voor de eerste keer een overleg met een groep inwoners over dit onderwerp. Samen met hen praat de gemeente regelmatig over de energietransitie en dan met name over wat dit betekent voor de huizen en wijken in Velsen. Op dit eerste overleg kwamen verschillende thema’s aan de orde zoals het warmtenet, waterstof als alternatieve warmtedrager en de wens om zelf een energieleverancier te kunnen kiezen. Ook is er gesproken over de mogelijkheden om samenwerkingsverbanden te starten zoals coöperaties van bewoners. En natuurlijk ook over de kosten van deze hele transitie voor inwoners en de communicatie over dit onderwerp. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen zullen deze en andere onderwerpen verder worden voorbereid en uitgewerkt.

Afgesproken is dat deze groep bewoners regelmatig met de gemeente praat over wat deze energietransitie betekent voor de inwoners van Velsen. Het werd duidelijk dat er al veel kennis is, maar ook nog veel onzekerheden. Bijvoorbeeld omdat de afspraken uit het Klimaatakkoord nog niet bekend zijn of omdat er continu technologisch ontwikkelingen zijn. Dit maakt het niet eenvoudig om op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Dit geldt voor inwoners die nu voor de keuze staan om hun CV ketel te vervangen. Maar ook voor de gemeente die toewerkt naar de keuze die in 2021 gemaakt moet worden.
Meer informatie over de energietransitie in deze regio kunt u vinden op https://www.odijmond.nl/projecten/aardgasvrij/