VIDEO: Ruïne van Brederode geopend

VIDEO: Ruïne van Brederode geopend

De vlag van Brederode wappert sinds 2 maart weer op de donjon van het voormalige kasteel aan de Velserenderlaan in Santpoort. Het seizoen van de Ruïne van Brederode is begonnen!

Zo’n honderd mensen wonen afgelopen weekeinde de opening bij. Tijdens haar openingswoord stelt medebeheerder Angelique Schipper enkele prominente figuren uit de Brederodetijd voor en ziet het publiek voor het eerst de nieuwe kledij van de vrijwilligers van de Ruïne.

Burgemeester Frank Dales gaat tijdens zijn toespraak in op het belang van al die vrijwilligers die bij de Ruïne betrokken zijn en daar veel werk voor verzetten. Na het overhandigen van onder andere een schilderij van de Ruïne van de hand van wijlen Jan Makkes beklimt de burgemeester de donjon. Samen met beheerder Rob Kortekaas en voorzitter Dimitri Arpad van de Stichting Heerlijkheid Brederode zet hij de vlaggenmast met het Brederodevaandel rechtop, zodat iedereen kan zien dat de activiteiten weer begonnen zijn.


Video: Videogroep de Dwarsligger

Tijdens het openingsweekeinde is de Compagnie van Brederode present en een aantal jonge dorpelingen bindt de strijd met echte ridders aan. Wie wil weten of hij/zij afstamt van een Brederode kan voor een stamboomonderzoek terecht bij de heer Hubert.
bron de Hofgeest/de Jutter