Asbest in afgevoerde grond bouwlocatie

Asbest in afgevoerde grond bouwlocatie
Foto: RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer
In de afgegraven en inmiddels afgevoerde grond van de bouwlocatie gelegen aan het Duinroospad in IJmuiden bleek asbest te zitten. Dit heeft de gemeente Velsen bekend gemaakt.
Er ligt nog een deel afgegraven grond op bovengenoemde bouwlocatie. Er is nog niet vastgesteld of hierin asbest aanwezig is. In overleg met de Omgevingsdienst IJmond heeft de aannemer deze grond voor de zekerheid afgedekt. De bouwlocatie is afgezet met een hekwerk en lint. Er zijn onderzoeksmonsters genomen door een daartoe gecertificeerd bedrijf dat deze grond gaat onderzoeken. Zodra de gemeente bekend is met de onderzoeksresultaten, wordt dit bekend gemaakt.
De bewoners en omwonenden zijn inmiddels per bewonersbrief op de hoogte gebracht. Wanneer de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn en bekend is of en welke maatregelen getroffen moeten worden, volgt nadere informatie.