Over de Binnenduinrand en Cultuurvisie

Over de Binnenduinrand en Cultuurvisie
Google Streetview

Donderdag 14 februari gaat het in twee raadsessies het unieke landschap van de binnenduinrand en de toekomst van de cultuur, inclusief de amateurkunst en het kunstonderwijs, in de gemeente Velsen. Raadsplein TV is er bij en doet verslag, de rechtstreekse uitzending begint om 19:20 uur met een voorbeschouwing.

Gelet op de recente ontwikkelingen met de schouwburg, het failliet gegane Kunstencentrum en de nieuwe netwerkorganisatie Kunstform, is kunst en cultuur een zeer actueel onderwerp. Met een op te stellen lokale cultuurvisie wil het college hieraan richting geven in de komende jaren. In een interactieve sessie wil de wethouder daarvoor bouwstenen ophalen bij de raadsleden. Deze input zal hij vervolgens samen met die van inwoners, samenwerkingspartners en basisscholen, gebruiken bij de invulling van een ‘Cultuurtop’.

Samen met omliggende gemeenten en de  provincie Noord-Holland, is Velsen in 2014 gestart met een ontwikkelstrategie voor het landschap van de Binnenduinrand. Dit globaal gezien het gebied begrensd door de Noordzee, het Noordzeekanaal, de N208, het Spaarne en de Ringvaart . Er is nu een informatieve sessie, waarbij de ambtelijke voorbereiders het project, het proces en de inspraakreacties toelichten

Na afloop van de twee sessies is er vanaf 21 uur voor de raadsleden en alle andere geïnteresseerden in de Burgerzaal een informatiemarkt over de Impulsprojecten. Hier zal Raadsplein ook verslag van doen. Te zien via de website, het YouTube-kanaal, de Facebookopagina en Ziggo-kanaal 40 van RTV Seaport.