Informatiemarkt over impulsprojecten

Informatiemarkt over impulsprojecten
foto www.kondorwessels.nl

Benieuwd naar de voortgang van de zogenaamde impulsprojecten zoals Kustplaats IJmuiden, BRAK!, Citymarketing en de Rauwe Loper? Kom dan aanstaande donderdag 14 februari naar de Burgerzaal van het gemeentehuis aan Plein ’45.  Daar is aansluitend op de twee raadssessies om 21 uur een informatiemarkt.

De impulsprojecten maken onderdeel uit van de Visie op Velsen, waarmee het gemeentebestuur de economie en aantrekkelijkheid van IJmuiden en de andere kernen wil versterken en wil voorbereiden op de toekomst. Elk project is volop in ontwikkeling. De projectleiders praten de raadsleden en alle andere belangstellenden graag bij. Naast de bovengenoemde vier projecten gaat het daarbij ook om het Havenkwartier en Offshore wind.

De informatie begint met een korte presentatie, waarna er in gesprek kan worden gegaan met de verschillende partijen die bij de verschillende projecten betrokken zijn. Raadsplein TV zal aansluitend op de uitzending van de raadssessies, die om 19:20 uur begint, ook rechtstreeks verslag doen van deze informatiemarkt.