Continuïteit van de omroep staat voor B&W voorop

Continuïteit van de omroep staat voor B&W voorop
Foto RTV Seaport

Wethouder Jeroen Verwoort is donderdagavond tijdens de raadsvergadering ingegaan op de grootscheepse fraude die de voormalig penningmeester van RTV Seaport heeft gepleegd. Daarbij verklaarde hij dat de continuïteit van de omroep voor B&W voorop staat.

Namens het college gaf Verwoort een toelichting op de gesprekken tussen de gemeente en het bestuur van onze omroep over een eenmalige extra subsidieaanvraag, die het afgelopen jaar zijn gevoerd. Bij nadere controle van de financiële situatie, waarom de gemeente had gevraagd, kwam uiteindelijk aan het licht dat de malafide penningmeester de Velser Omroepstichting jarenlang van enorme bedragen heeft beroofd.

De wethouder verklaarde dat de gemeente door de fraude, die in de tonnen lijkt te gaan lopen en inmiddels ook al drie andere organisaties betreft, niet direct is benadeeld. De omroep is al die tijd blijven functioneren en de producten blijven leveren die de gemeente bij RTV Seaport afnam.