Wethouder over fraude bij lokale omroep

Wethouder over fraude bij lokale omroep
Foto RTV Seaport

Wethouder Jeroen Verwoort is donderdagavond tijdens de raadsvergadering ingegaan op de grootscheepse fraude die een voormalige penningmeester bij RTV Seaport en tenminste drie andere organisaties heeft gepleegd. 

Namens het college gaf Verwoort een toelichting op de gesprekken tussen de gemeente en het bestuur van onze omroep over een eenmalige extra subsidieaanvraag, die het afgelopen jaar zijn gevoerd. Bij nadere controle van de financiële situatie, waarom de gemeente in het kader van deze aanvraag had gevraagd, kwam uiteindelijk aan het licht dat de malafide penningmeester de Velser Omroepstichting jarenlang van enorme bedragen heeft beroofd.

De wethouder gaf aan dat de gemeente door de fraude, die in de tonnen lijkt te gaan lopen en inmiddels ook al drie andere organisaties betreft, niet direct is benadeeld. De omroep is al die tijd blijven functioneren en de producten die de gemeente bij RTV Seaport afnam, waaronder de uitzendingen van Raadsplein TV, zijn geleverd.

Hieronder de verklaring van de wethouder, waarin hij aangeeft verheugd te zijn met de op handen zijnde aangifte tegen de penningmeester en dat de continuïteit van de lokale omroep voor het college voorop staat:

%d bloggers liken dit: