Drie raadsessies in zeven interviews

Drie raadsessies in zeven interviews
Foto: RTV Seaport

Donderdagavond waren er raadsessies over de woonruimteverdeling, het veiligheidsplan en het collegeprogramma 2018-2022 ‘Velsen komt naar je toe!’ Hieronder een samenvatting in de vorm van zes interviews.

Als eerste de voorbeschouwing van de drie deelvergaderingen met Iskandar Sitompul (GL). Hij gaat de sessie over woonruimteverdeling bijwonen en is positief kritisch over de uitvoering van de toewijzing door corporaties:

Leo Kwant (LGV) en Ferry Levacier (Forza!) over hun stokpaardjes bij de woonruimteverdeling: meer huurwoningen voor het middensegment en spreiden van statushouders over de kernen van Velsen:

Süleyman Celik (Velsen Lokaal), Ewoud Kuin (D66) en Gideon Nijemanting (CDA) hebben een paar kanttekeningen bij de verdeling van de sociale huurwoningen:

In de raadsessie over het Veiligheidsplan kreeg de burgemeester kritiek o.a. van de VVD en de PvdA. Tilly Mastenbroek en Ahmet Karateke vonden het nieuwe plan wel vernieuwend in aanpak maar inhoudelijk onvoldoende:

Leen de Winter (CU) zag in de stukken over het Veiligheidsplan veel positieve uitgangspunten voor de aanpak voor 2019. Tijdens de sessie bleek de inhoud toch onvoldoende concreet te zijn, vindt ook Annette Baerveldt (D66V). Zij legt uit welke stappen nodig zijn voor een verbeterslag:

Is een ambitieus college goed of mag het iets concreter? Iskandar Sitompul (GL) heeft bij bespreking van het coalitieprogramma de stevige ambitie in debat gebracht en legt uit waarom:

Robert van Koten (SP) en Bas Koppes (VVD), die als leden van de regiegroep aan de wieg van het raadsakkoord hebben gestaan, geven hun oordeel over de vertaling van dat akkoord in het collegeprogramma en het verloop van de sessievergadering: