Donderdag drie sessies op Raadsplein TV

Donderdag drie sessies op Raadsplein TV

Donderdag 6 december houdt de gemeenteraad drie sessievergaderingen: over de woonruimteverdeling, het collegeprogramma en het Veiligheidsplan. Raadsplein TV is er vanaf 19:20 uur bij en zendt twee van de drie sessies live uit. De derde wordt aan de hand van interviews samengevat. Te zien op Ziggokanaal 40 (in Velsen) en via www.raadsplein.tv en www.rtvseaport.nl (wereldwijd).

In een informatieve sessie leggen de woningcorporaties verantwoording af over de woonruimteverdeling. Zij houden de ontwikkelingen bij via het woonruimteverdeelsysteem Wonen in Velsen. Daarbij gaat het over o.a. de kenmerken van de huurwoningvoorraad en de wachttijden voor de verschillende sociale huurwoningen.

Het nieuwe college heeft dit najaar het collegeprogramma ‘Velsen komt naar je toe!’ gepresenteerd. In een sessie willen B&W nu met de raadsleden in debat gaan over de ambities en voornemens van dit programma: is het voldoende in lijn met het eerder afgesloten raadsakkoord?

Voor de veiligheid in Velsen is nieuw beleid opgesteld, waarmee flexibel kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen op dit gebied. Twee keer per jaar wil de burgemeester hierover met de raad in gesprek gaan en dat gebeurt dus nu in een sessie.