Wethouder vindt aanbieders jeugdbescherming

Wethouder vindt aanbieders jeugdbescherming
Wethouder Dinjens

Het lijkt er op dat de gemeente Velsen toch aanbieders voor de jeugdbescherming en -reclassering heeft gevonden. Eerder werd bekend dat de twintig op dit gebied samenwerkende gemeentes in Noord-Holland geen inschrijvingen hadden ontvangen, waardoor deze voorziening per 1 januari gevaar liep.

Als ouders niet in staat blijken hun kind een gezonde en veilige opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Jeugdreclassering voert begeleiding en controle uit als een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt. Deze taken worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (GI’en).

Deze instellingen konden zich de afgelopen maanden inschrijven op de ‘inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering’, maar wilden dit nog niet doen omdat ze het niet eens waren met de voorwaarden. Wethouder Sebastian Dinjens (GroenLinks) heeft samen met wethouders uit de andere gemeentes met de instellingen gepraat over de voorwaarden nodig zijn voor een zo best mogelijke zorg zonder dat de kosten te hoog oplopen. Dit heeft geresulteerd dat de twee instellingen de Jeugd- & Gezinsbeschermers en het Leger des Heils zich alsnog hebben ingeschreven. Met twee andere instellingen wordt nog onderhandeld.