Oprichting Stichting Citymarketing

Oprichting Stichting Citymarketing
© RtV Seaport / PR

Dinsdagavond is in het Thaliatheater met meer dan 85 aanwezigen teruggekeken op de Citymarketing activiteiten 2018. Belangrijk onderdeel daarvan is de oprichting van de Stichting Citymarketing. Het nieuwe bestuur heeft een jaarplan ingediend met daaraan gekoppeld een subsidieverzoek.

 Jeroen Verwoort, wethouder onder meer verantwoordelijk voor Citymarketing, deelde mee dat de ingediende subsidieaanvraag van 200.000 euro ter dekking van het jaarplan 2019 door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd. 

 Met trots werd dan ook het nieuwe bestuur gepresenteerd dat bestaat uit: Bas Kuntz (voorzitter), Henriette van Westerhoven (vice-voorzitter/secretaris), Tjeerd de Kort (penningmeester) en de bestuursleden Fabienne Hendricks, Ineke van der Geest, en Jan Hinloopen. Uiteraard werden ook de plannen voor 2019 toegelicht door het nieuwe bestuur.