Feestelijke ledenvergadering KBO Velsen

Op maandag 26 november houdt de Katholieke Bond voor Ouderen-Velsen een feestelijke ledenvergadering bij Jeu de Boules vereniging P.U.K.  in Haarlem, ingang Vlietweg 2. Reden daarvan is dat met ingang van 1 januari aanstaande de afdeling Velsen binnen de landelijke KBO een zelfstandige status krijgt. Dit maakt het mogelijk om met nog meer slagkracht te werken in het belang van de leden.

Op de ledenvergadering worden ook twee nieuwe bestuursleden gekozen. Jacqueline Staats wordt voorgesteld als voorzitter, en Peter Cammaert als lid. Ook de begroting komt aan de orde en kan er volop gesproken worden over het beleid voor de ouderen.

Er zijn naast het korte officiële gedeelte ook optredens, er komt hoog bezoek en tot slot staat voor iedereen een warme maaltijd klaar. De bijeenkomst is van 14 tot 18 uur en vooraf opgeven bij het secretariaat  is verplicht. kbovelsen@gmail.com of tel. 06-21670923.

 

%d bloggers liken dit: