Feestelijke ledenvergadering KBO-Velsen

Feestelijke ledenvergadering KBO-Velsen
© RTV Seaport / PR

Op maandag 26 november houdt de Katholieke Bond voor Ouderen-Velsen een feestelijke ledenvergadering. Reden daarvan is dat met ingang van 1 januari aanstaande de afdeling Velsen binnen de landelijke KBO een zelfstandige status krijgt. Dit maakt het mogelijk om met nog meer slagkracht te werken in het belang van de leden. Op de ledenvergadering worden ook twee nieuwe bestuursleden gekozen. Jacqueline Staats wordt voorgesteld als voorzitter, en Peter Cammaert als lid. Ook de begroting komt aan de orde en kan er volop gesproken worden over het beleid voor de ouderen.

Er zijn naast het korte officiële gedeelte ook optredens, er komt hoog bezoek en tot slot staat voor iedereen een warme maaltijd klaar.

De bijeenkomst vindt plaats bij Jeu de Boules vereniging P.U.K.  in Haarlem, ingang Vlietweg 2.
Aanvang is om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Einde ongeveer 18.00 uur. Aanmelding vooraf is verplicht vanwege de aantallen! Opgave kan plaatsvinden bij het secretariaat: kbovelsen@gmail.com of
tel. 06-21670923. Voor leden, of zij die lid worden, zijn geen kosten verbonden aan deze happening.