Zes raadsessies over actuele onderwerpen

Zes raadsessies over actuele onderwerpen
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

Donderdagavond 15 november zijn er maar liefst zes raadsessies over actuele onderwerpen, zoals de problemen met het leerlingenvervoer door Regiorijder, de stand van zaken bij de plannen voor de kustplaats IJmuiden aan Zee, het subsidiebeleid voor grote instellingen, de prestatieafspraken met de woningcorporaties over sociale woningbouw en de Algemene Plaatselijke Verordening.

Raadsplein TV is er vanaf 19:20 uur rechtstreeks bij. De sessies in de raadszaal zijn live te volgen, van de overige sessies doen we verslag via interviews. In Velsen te zien via dit TV-kanaal en wereldwijd via www.rtvseaport.nl, de Facebookpagina en het YouTubeknaal van onze omroep en www.raadsplein.tv