Volle avond met actuele raadsessies

Volle avond met actuele raadsessies

Donderdagavond 15 november zijn er maar liefst zes raadsessies over actuele onderwerpen, zoals de problemen bij Regiorijder met het leerlingenvervoer, de stand van zaken van de beoogde kustplaats IJmuiden aan Zee, het subsidiebeleid voor grote instellingen, de prestatieafspraken met de woningcorporaties over sociale woningbouw en de Algemene Plaatselijke Verordening. Raadsplein TV is er vanaf 19:20 uur rechtstreeks bij.

Er zijn diverse klachten over het leerlingenvervoer door Regiorijder. Ouders trokken aan de bel omdat steeds wisselende chauffeurs de busjes rijden en kinderen niet op tijd worden opgehaald. De raad krijgt een presentatie van de projectleider van Regiorijder. De wethouder beloofde eerder beterschap en informeert de raad nu tijdens de sessie over de stand van zaken.

Twee sessies zijn geweid aan het subsidiebeleid. De rekenkamercommissie van Velsen heeft onderzoek uitgevoerd naar het subsidiebeleid van de gemeente. De aanleiding hiervoor waren de financiële problemen van een aantal grote gesubsidieerde instellingen zoals de schouwburg, het Kunstencentrum en de Stichting Welzijn. In de eerste sessie wordt het rekenkamerrapport besproken. De bijeenkomst daarna is op verzoek van Velsen Lokaal en gaat over de sturing, controle en toezicht op gesubsidieerde instellingen. Hoe kan en wil de raad sturing en toezicht houden zodat ze niet geconfronteerd worden met onverwachte financiële tekorten.

In een andere sessie spreekt de raad met burgemeester Dales (portefeuillehouder orde en veiligheid) over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan tal van zaken met betrekking tot openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. De sessie gaat over de actualisatie van de APV.

In de raadzaal is vanaf 21:30 uur een informatieve bijeenkomst over Kustplaats IJmuiden aan Zee. De raad wordt bijgepraat over de voortgang van dit project. Daarnaast zijn er sessies over de prestatieafspraken Velsen 2017-2021. Gemeenten moeten volgens de Woningwet 2015 afspraken maken met bewoners- en huurdersorganisaties en de woningcorporaties. Deze afspraken gaan onder andere over de voorraad goedkope huurwoningen, herstructurering, doelgroepen, duurzaamheid, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. College en raad wisselen met elkaar van gedachten over de conceptafspraken.

De sessies in de raadszaal zijn live te volgen via RTV Seaport (Ziggo kanaal 40, Facebook en YouYube) en www.raadsplein.tv. Van de overige sessies doen we verslag via interviews. De uitzending begint om 19.20 uur, verslaggevers van dienst zijn Esther van der Veur en Jelle Blaauwbroek (foto).