Begrotingsraad in elf interviews

Begrotingsraad in elf interviews
Foto: RTV Seaport

Op donderdag 8 november heeft de gemeenteraad van Velsen de Begroting 2019 behandeld. Raadsplein TV was er bij, hieronder een samenvatting in de vorm van elf interviews.

Voorbeschouwing met Leo kwant (LGV) en Leen de Winter (ChristenUnie), wat kunnen we in het algemeen en van deze heren in het bijzonder verwachten bij de algemene beschouwingen en de begrotingsbehandeling?

Ben Hendriks (PvdA) over zijn algemene beschouwing en het idee voor een Zorgpoort Velsen:

Sander Smeets (D66 Velsen) over zijn zorg over te hoge structurele uitgaven en het plan om de milieustraat in Velsen-Zuid op zondag open te stellen:

Iskandar Sitompul (Groen Links) over de motie van het CDA om het eenmalig gebruik van plastic te verminderen. Kan dat op lokaal niveau of is het beter om dat in groter verband aan te pakken?

Mireille Koedijker (SP) over dezelfde motie om de plastic soep terug te dringen:

Wethouder Marianne Steijn (PvdA) over haar brede portefeuille Sociaal Domein, die de helft van uitgaven in de begroting voor zijn rekening neemt:

Sige Bart (LGV) over zijn amendement om de toeristenbelasting te verhogen (en dat hij uiteindelijk weer terug trok):

Leen de Winter (ChristenUnie) geeft tussendoor kort zijn mening en ideeën over het tegenaan van het illegaal storten van grof vuil:

Robert te Beest (CDA) over zijn afgewezen amendement en aangenomen motie om te pleiten voor een voorzichtiger financieel beleid:

Laura Ouderkerken (VVD) over haar kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten:

Wethouder Sebastian Dinjens (GroenLinks) na afloop van de vergadering, met name over de motie plastic soep: