Eén regionaal loket voor woningzoekenden

Eén regionaal loket voor woningzoekenden
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

Staat u ingeschreven voor een huurwoning bij WonenInVelsen, dan kan uw inschrijving komen te vervallen. Met ingang van 27 november 2018 loopt de verhuur van huurwoningen in Velsen via www.mijnwoonservice.nl. Dit betekent één digitaal loket voor (sociale) huurwoningen van de corporaties in Beverwijk, Velsen en Zuid-Kennemerland (Brederode Wonen, De Key, Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Ymere, Woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland).

Omdat de corporaties kiezen voor één systeem, krijgen de woningzoekenden hiermee voor één bedrag toegang tot de huurwoningen in een veel groter gebied.

Woningzoekenden die ingeschreven staan bij WonenInVelsen hebben hierover een mail ontvangen met het verzoek te reageren of zij ingeschreven willen blijven met behoud van hun inschrijfduur. Een aantal woningzoekenden heeft nog niet gereageerd. Heeft u geen mail ontvangen van WonenInVelsen kijk dan op www.woneninvelsen.nl of neem contact op met uw corporatie.