Raadsessie 18 oktober in acht interviews

Raadsessie 18 oktober in acht interviews
Foto RTV Seaport / Peter Denkema

In een uitgebreide raadsbrede sessie waaraan ook diverse steunfractieleden deelnamen, heeft de gemeenteraad donderdag 18 oktober de begroting 2019 besproken. De teneur van de avond was dat de partijen tevreden zijn over de wijze waarop het college van B&W mede op grond van het raadsakkoord deze begroting heeft ‘ingekleurd’. Wel zijn er met name bij de oppositiepartijen D’66 en CDA zorgen over het interen op de reserves vanwege de tegenvallende rijksbijdrage.

Raadsplein TV was er bij en nam vooraf, in de pauze en na afloop interviews af. Hieronder staan er acht, die tezamen een aardige bloemlezing geven van wat er tijdens de begrotingssessie besproken is. Op 9 november zal de raad, al dan niet met amendementen en moties, de begroting vaststellen. Op die avond geven de partijen dan ook hun algemene beschouwing.

Volgens fractievoorzitter Bas Koppes (VVD) heeft de begroting de inkleuring gekregen van de vijf speerpunten uit het raadsakkoord. Maar hij sluit niet uit dat partijen met aanvullende ideeën zullen komen:

De inkleuring van de begroting vindt Frank Cornet (steunfractielid CU) succesvol uitgevoerd. Maar hij stelt vragen over de kosten van de afvalscheiding, de achterstand op de arbeidsmarkt en de uitwerking van het klimaatakkoord:

Gideon Nijemanting (CDA) en Iskandar Sitompul (GroenLinks) zien het niet eens over de mate waarin het college in de begroting rekening moet houden met de tegenvallende bijdrage van het rijk aan de gemeente:

Leo Kwant (LGV) vindt dat Velsen zichzelf onvoldoende op de kaart zet voor de grote stroom toeristen in de regio. En er komen nog veel meer toeristen en recreanten de komende jaren, dus speel hier op in, vindt hij:

Sander Smeets (D66 Velsen) en Nathanael Korf (Velsen Lokaal) over de mate waarin de college- en niet-collegepartijen kritische kanttekeningen plaatsen bij de begroting:

Na bestudering van de Begroting 2019 overweegt Robert van Koten namens de SP een drietal moties in te dienen. Eén gaat over het beter benutten van de ‘aanpak beschut werk’:

Ben Hendriks (PvdA) geeft vooral uitleg over aantal aspecten over de begroting, van het weerstandsvermogen tot de ‘inkleuring’:

Wethouder financiën Jeroen Verwoort (VVD) heeft genoten van de manier waarop de raad het debat over ‘zijn’ begroting heeft gevoerd: