Raad van 12 juli in negen interviews

Raad van 12 juli in negen interviews

Donderdagavond ging alle aandacht uit naar de raadsvergadering over het Kunstencentrum.

Hieronder de interviews die Raadsplein TV afnam.

De heer Aardenburg (LGV) stelt het op prijs dat Rijkswaterstaat uitleg komt geven over de enorme vertraging in de bouw van de grote zeesluis. Maar hij verwacht weinig nieuws over de sluizenroute te horen. De afsluiting is helaas een feit. Hij vraag aandacht voor de compenserende maatregelen.

Bewindvoerder van het Kunsten Centrum Velsen, de heer Moeijes heeft een heldere boodschap: als er geen extra middelen worden toegezegd door de Raad voor het KCV, dan wordt het faillissement aangevraagd. Incidentele uitgaven, die niet vooraf waren begroot, hebben gezorgd voor financiële tekorten. Hij ziet kansen en bedreigingen bij een eventuele doorstart.

Velsen Lokaal is volgens Marianne Vos enorm teleurgesteld in de ontwikkelingen op het Kunstencentrum. Werken met betrokken docenten en super gemotiveerde cursisten. En dan zo in de problemen komen, terwijl er jaren terug al gewaarschuwd is. Waarom is er niet tijdig ingegrepen? En is dit niet een signaal om ook naar andere gesubsidieerde instellingen te kijken?

Maarten Jan:
Maarten Jan Hoekstra, van Groen Links, verwacht dat het kunstencentrum na het faillissement als een feniks uit de as zal herrijzen.

Sander Scholts (Forza) is verbaasd dat de raad wel geld in de schouwburg wilde stoppen maar niet in het kunstencentrum. Hij kiest ervoor om in beide niet te investeren.

Er had eerder ingegrepen moeten worden, zegt de heer Koppes (VVD). In voorgaande jaren zijn problemen met afnemende leerlingenaantallen en te ruime contracten voor docenten besproken en er is zelfs geld beschikbaar gesteld om die problemen aan te pakken. Het herstelplan geeft onvoldoende zekerheid.

Bestuursvoorzitter van het Kunstencentrum Velsen Sascha Baggerman ziet het doek vallen maar blijft tot het bittere eind staan voor het behoud van het Kunstencentrum.

Dat het besluit door de Raad een moeilijke is, staat voor mevrouw Eggermont (CDA) vast. Het besluit raakt de toekomst van het centrum, de docenten en de leerlingen. Maar er zijn ook veel problemen en de vraag is of de rekening bij de gemeente neergelegd mag worden.

Met Leen de Winter (Christen Unie) en Els Zorgdrager (D66) blikken we terug op de avond. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces begon met een sessie over de zeesluis en eindigde met het faillissement (met mogelijke doorstart) van het kunstencentrum.