Presentatie projectleider Rijkswaterstaat Grote Zeesluis

Waarom heeft RWS de toegang over de sluizen afgesloten tot medio april 2019? In de raadssessie van 12 juli heeft projectdirecteur Jaap Zeilmaker van Rijkswaterstaat een presentatie gegeven over de recente ontwikkelingen op het de bouwplaats van de grote zeesluis. Werd vroeger de manier van bouwen voorgeschreven aan een aannemer, tegenwoordig bepaalt de aannemer zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert. OpenIJ heeft gekozen voor werken met bouwkranen op land en staan hoge, zware kranen te werken langs de sluizenroute. Het gevaar bestaat dat er tijdens het werken iets uit een kraan valt, of dat bij harde wind een kraan omvalt. Als het mis gaat, dan vallen er doden, zo betoogt de heer Zeilmaker. Veiligheid boven alles. De Raad heeft begrip voor het besluit van RWS, maar stelt toch vragen bij de wijze waarop RWS of OpenIJ zich hebben ingespannen om de sluizenroute open te houden. Het was immers een afspraak tussen de gemeente en RWS en de provincie. Ook ten aanzien van compenserende maatregelen is weinig vooruitgang geboekt. De Raad stelt vragen aan wethouder Verwoort over deze compenserende maatregelen en geeft enkele suggesties. De heer Zeilmaker legt uit hoe de aangekondigde vertraging van 27 maanden is bepaald, waarbij het juist inschatten van risico’s essentieel is. In de presentatie van RWS wordt tevens ingegaan op het probleem van verzilting. Zout zeewater komt in het kanaal bij het schutten van de zeesluis. Er is een nieuwe oplossing bedacht die, bij het spuien van kanaalwater naar de zee, er voor zorgt dat het zoute water als eerste wordt weggepompt.