Raad over vertraging bouw grote Zeesluis

Raad over vertraging bouw grote Zeesluis

Afsluiting van de sluizenroute is noodzakelijk vanwege de veiligheid van de automobilist en de fietser, dat is de conclusie die getrokken wordt tijdens de raadsessie van 12 juli. Maar de Raad heeft ook veel vragen over alternatieven en compenserende maatregelen.

Rijkswaterstaat legde bij monde van projectdirecteur Zeilmaker uit hoe de problemen bij de bouw van de sluis zijn ontstaan, waarom de vertraging in de bouw waarschijnlijk 27 maanden duurt en waarom de veiligheid in het geding is. De afsluiting voor het verkeer duurt tot en met april 2019.

%d bloggers liken dit: