Donderdag Raadsakkoord én Perspectiefnota

Donderdag Raadsakkoord én Perspectiefnota

Op donderdag 5 juli staan zowel het Raadsakkoord als de Perspectiefnota op de agenda van de gemeenteraad. Andere onderwerpen zijn het protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en de eerste bestuursrapportage van 2018.Raadsplein TV zendt deze raadsvergadering rechtstreeks uit via Ziggo kanaal 40 en www.rtvseaport.nl, de uitzending begint om 19:20 uur met een voorbeschouwing.

Het langverwachte raadsakkoord is een belangrijke vernieuwing. Anders dan in de voorgaande jaren bepaalt daarmee niet het college van B&W, maar de raad de thema’s die de komende vier jaar belangrijk zijn. Daarbij is ook voorzien van de inbreng van de samenleving.

De Perspectiefnota (voorheen de Voorjaarsnota genoemd) geldt als onderlegger voor de begroting 2019, die in het najaar wordt vastgesteld. Bij de Perspectiefnota geven alle raadsfracties gewoontegetrouw hun algemene beschouwing, maar omdat er net een nieuw college is aangetreden en de Perspectiefnota daarom nog ‘beleidsarm’ is opgesteld, komen deze beschouwingen nu bij de begrotingsbehandeling.

Wethouder Jeroen Verwoort heeft al wel aangekondigd dat de financiële speelruimte aanzienlijk kleiner zal zijn dan in voorgaande jaren, omdat de rijksbijdragen aan de gemeenten vanwege de afnemende aardgasbaten omlaag gaan.

 

De eerder op 4 juli geplande extra sessie over het Kunstencentrum komt te vervallen, de bespreking en besluitvorming over eventuele financiële steun aan het noodlijdende instituut hebben nu plaats in de extra raadsvergadering van 12 juli.