Samenleving nu aan zet bij raadsakkoord

Samenleving nu aan zet bij raadsakkoord
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Donderdagavond zijn in drie raadsbrede sessies het concept-raadsakkoord, de bestuursrapportage en de perspectiefnota besproken. Echt spannend werd het niet, de meeste aandacht en tijd was er voor het raadsakkoord.

Het raadsakkoord is een van de belangrijkste vernieuwingen die de in maart gekozen gemeenteraad voorstaat. Anders dan in voorgaande perioden, bepaalt daarmee de raad en niet het college de thema’s die de komende vier jaar belangrijk zijn. Daarbij is ook de inbreng van de samenleving belangrijk; burgers, bedrijven en instellingen mogen meepraten over de inhoud van het akkoord. Daarvoor is er op woensdagavond 20 juni om 17:30 uur een openbare bijeenkomst in het stadhuis.

Het definitieve collegeprogramma van B&W zal op het raadsakkoord worden afgestemd. Aanvankelijk leek het er op dat alleen de vijf collegepartijen en de SP het raadsakkoord wilden sluiten, maar inmiddels doen alle tien fracties mee met de werkgroep die het raadsakkoord verder zal uitwerken.

Donderdagavond waren alle partijen logischerwijs positief over het concept-akkoord, al legden ze nog wel de nadruk op hun eigen paradepaardjes, zoals niet bouwen tussen de kernen (D66), de klimaatdoelstellingen (GroenLinks) en het betrekken van innovatieve ondernemers op het gebied van duurzaamheid (VVD).

Voorzitter Robert van Kooten (SP) van de werkgroep neemt alle opmerkingen mee en kijkt uit naar de inbreng van de samenleving, waarna het raadsakkoord kan worden vastgesteld. Dit wordt volgens Van Kooten overigens een dynamisch document, dat na tussentijdse evaluaties kan worden bijgesteld.

De bestuursrapportage werd in recordtempo voor kennisgeving aangenomen. Er waren slechts een paar vragen, zoals over de monumentale kroonluchters, (wanneer komen die gerestaureerd terug in het gemeentehuis?) en over het relatief grote aantal moties uit de vorige raadsperiode die nog moeten worden uitgevoerd.

De Perspectiefnota schetst in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar en geldt als onderlegger voor de begroting 2019. Omdat het vorige college deze nota nog heeft opgesteld, is hij vooralsnog ‘beleidsarm’. Keuzes en speerpunten van het nieuwe college en de nieuwe raad moeten de komende maanden worden toegevoegd, zodat de fracties in het najaar hun algemene beschouwingen kunnen houden en de begroting kunnen vaststellen.