Zeesluis en Kunstencentrum voor zomerreces

Zeesluis en Kunstencentrum voor zomerreces

Voordat de raadsleden op zomervakantie kunnen gaan, krijgen zij op donderdag 12 juli eerst nog twee stevige problemen voor hun kiezen. Om 18:30 uur worden zij in een sessie bijgepraat over de stand van zaken bij de vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis. Om 19:30 uur is er vervolgens een raadsvergadering over de financiële problemen bij het Kunstencentrum Velsen. Raadsplein TV zendt de beide bijeenkomsten live uit.

Eerder deze week werd duidelijk dat de aanleg van de nieuwe zeesluis een vertraging oploopt van 27 maanden vanwege de aanpassingen die nodig zijn in de constructie van de deurkassen. Naar verwachting kunnen de eerste schepen uiterlijk  januari 2022 gebruik maken van de nieuwe sluis. Wel gaat in april 2019 de sluizenroute weer open voor verkeer.

Aanvankelijk wilde de raadsleden op 4 juli nog een extra sessie over de financiële problemen bij het Kunstencentrum Velsen (KCV) houden voordat zij een besluit nemen over het wel of niet verstrekken van een eenmalige subsidie om het noodlijdende instituut te behoeden voor een faillissement. Nu gebeurt dit op 12 juli in de raadsvergadering. Eerst kan de gemeenteraad vragen te stellen aan de wethouder, de toezichthouder, de bewindvoerder en het bestuur van het KCV. Dan volgt er een schorsing, waarna het besluit aan de orde komt.