Raadsplein TV LIVE 13 juni

Raadsplein TV LIVE 13 juni

De Raadsessie van 13 juni had één onderwerp, de jaarstukken van 2017. Het college legde verantwoording af over het uitgevoerde beleid en heeft dit opgeschreven in een jaarverslag en een jaarrekening. Zie hieronder de integrale uitzending.