Woensdag én donderdag raadsessies

Woensdag én donderdag raadsessies

Woensdag 13 en donderdag 14 juni komt de gemeenteraad bijeen voor vier raadsbrede sessies. Raadsplein TV is er beide avonden vanaf 19:20 uur bij met een voorbeschouwing, live-uitzending, interviews en commentaren.

Woensdagavond gaat het over de jaarstukken 2017. Donderdag staan het concept-raadsakkoord, de eerste bestuursrapportage 2018 en de Perspectiefnota 2018 op de agenda. Zie voor een toelichting ons artikel op www.rtvseaport.nl en gemeentelijke website www.velsen.nl

De uitzendingen van de raadsessies zijn rechtstreeks en in herhaling te zien via dit tv-kanaal en onze website www.rtvseaport.nl